Niko Tourunen

Niko Tourunen

Työni saattavat sisältää realistisia yksityiskohtia, abstrakteja elementtejä tai oikeastaan ihan mitä vain. Tällä hetkellä työskentelyni tähtää mahdollisimman intuitiiviseen prosessiin. Mielenkiintoni on keskittynyt viime aikoina lähinnä alitajunnan ja tietoisuuden yhteistyön kehittämiseen. Muistijäljen noustessa alitajunnasta takaisin fokukseen, avautuvat samalla portit sen hetken aistihavaintoihin. Intuitiivisessa työvaiheessa pyrkimyksenäni on löytää aistihavaintojen kautta visuaalisia muistijälkiä, joita jäljitellä töihini. Tärkeänä työkaluna taustalla toimii tunnetiloja ohjaava musiikki ja tunnetilat välittyvät ulos luontaisimmin puisina muotoina tai maalina kankaalle.

Scroll to Top