Noora Lyyra

Noora Lyyra

Ig: @nooralyyra 

nooralyyra@gmail.com 

www.nooralyyra.fi

lyyra2

Kuva rakentuu kerroksista ja kokeiluista – päälle maalauksista ja maalaamatta jättämisistä. Inspiroidun ihmisyyden ja ruumiillisuuden kuvaamisesta liikkeen moninaisuuden kautta: vaikka rakenne olisi luonteeltaan staattinen, voi värikirjo muodostaa ihonalaisen, lähes verenkiertoa muistuttavan virtauksen. Minulle taiteellinen prosessi on ennen kaikkea alitajunnalle sekä intuitiolle omistautumista, itseensä käpertymistä ja ympäröivälle maailmalle avautumista. 

Ab Intra, öljy kankaalle, 231 x 126 cm, 2023
Scroll to Top